Politica de Confidențialitate

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale VERDICONSTRUCT SRL, cu sediul în Târgu Mureș, Județ Mureș în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.verdiconstruct.ro (denumite în continuare „Site”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, VERDICONSTRUCT SRL prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact prin formularele de contact aferente sau prin trimiterea unui email către adresele domeniului @verdiconstruct.ro

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, VERDICONSTRUCT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea solicitărilor trimise prin formularul specific de contact și sau prin email şi pentru monitorizarea traficului sau pentru a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al VERDICONSTRUCT SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau solicitări trimise prin intermediul formularului de contact.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care prelucrăm datele

VERDICONSTRUCT SRL prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate la punctul 3.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul www.verdiconstruct.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.verdiconstruct.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului:

 • Pentru administrarea Site-ului;
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • Pentru transmiterea ofertelor către dumnevoastră;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc;
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către VERDICONSTRUCT SRL pot fi transferate în afara României. Toate aceste date vor fi transferate numai după acceptarea folosirii acestor date.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de VERDICONSTRUCT SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea VERDICONSTRUCT SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către VERDICONSTRUCT SRL a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, VERDICONSTRUCT SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către VERDICONSTRUCT SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al VERDICONSTRUCT SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care VERDICONSTRUCT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@verdiconstruct.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookie-uri

Putem actualiza această politică de confidențialitate din când în când și vă nototificăm despre orice modificare prin postarea noii variante pe Site-ul www.verdiconstruct.ro. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această politică de confidențialitate.

Vă rugăm să consultați această politică de confidențialitate periodic pentru orice modificări.